Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje X (desete) redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Oslobođenje, 28.05.2013.

 

"STOČAR" a.d.

Moravska bb

BANJALUKA

 

Na osnovu člana 74 Statuta "STOČAR" a.d. Banjaluka i odluke o sazivanju X redovne sjednice Skupštine akcionara, Upravni odbor "STOČAR" a.d. Banjaluka

 

SAZIVA

X redovnu sjednicu Skupštine akcionara

"STOČAR" a.d. Banjaluka

 

X redovna sjednica Skupštine akcionara "STOČAR" a.d. Banjaluka održaće se 28.06.2013. godine s početkom u 15 časova u poslovnim prostorijama Društva u Banjaluci, Moravska ulica bb, uz priloženi sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor radnih tijela - imenovanje od strane predsjenika Skupštine

1.1. Komisije za glasanje

1.2. Zapisničara i ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje i verifikacija spiska učesnika X redovne sjednice Skupštine akcionara "STOČAR" a.d. Banjaluka

3. Usvajanje zapisnika sa IX redovne sjednice Skupštine akcionara "STOČAR" a.d. Banjaluka održane 29.06.2012. godine

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2011. godinu

5. Razmatranje i usvajanje:

5.1. Finansijskog izvještaja za 2012. godinu

5.2. Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012. godinu

7.Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2012. godinu

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o pokriću gubitka u 2012. godini

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prodaji nekretnina

10. Tekuća pitanja

 

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na dan 18.06.2013. godine.

 

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u navedeno vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica će se održati narednog 29.06.2013. godine, na istom mjestu s početkom u 15 časova.

 

Banjaluka, 27.05.2013. godine

 

UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: