Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XI (jedanaeste) redovne Skupštine društva

Izvor: Oslobođenje, 29.05.2013.

"TUZLAPREVOZ" d.o.o. TUZLA

- Nadzorni odbor -

 

Broj: 242 /13.

 

Na osnovu odredaba člana 344. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 07/09) i člana 37. Statuta društva "Tuzlaprevoz" d.o.o. Tuzla, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 23.5.2013. godine, donio odluku o sazivanju XI Skupštine društva i ovim putem objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XI redovne Skupštine društva "Tuzlaprevoz" d.o.o. Tuzla

 

Skupština društva "Tuzlaprevoz" d.o.o. Tuzla održat će se u subotu, 15. 6. 2013. godine, u prostorijama upravne zgrade "Tuzlaprevoz" d.o.o Tuzla, ul. Husinskih rudara bb do broja 140, sa početkom uli časova. Za rad Skupštine Društva utvrđen je slijedeći

 

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjedavajući Skupine, Odbor za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika),

2. Usvajanje:

 Izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu,

b) Izvještaja revizora,

c) Izvještaja Nadzornog odbora,

d) Plana poslovanja za 2013. godinu.

3. Razmatranje izvještaja o realizaciji skupštinskih odluka broj: 14-11 A/13 i 14-11B/13 od 10.1.2013. godine.

4. Provođenje Odluke broj: 197-VI/12, od 11.10.2012. godine.

5. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

 

Pravo prisustvovanja i odlučivanja na Skupštini imaju svi članovi Društva koji se nalaze u knjizi udjela 30 dana prije datuma održavanja Skupštine i koji se prijave Odboru za glasanje najkasnije do početka rada Skupštine. Ukoliko na Skupštini zastupa punomoćnik, isti mora imati pisano ovlašćenje za zastupanje potpisano od vlastodavca i punomoćnika, ovjereno od nadležnog organa (notar, sud, opština).

Član ili članovi Društva čiji udjeli čine desetinu osnovnog kapitala imaju pravo pisano predložiti dopunu dnevnog reda, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva od prvog dana po objavljivanju ovog obavještenja, svakim radnim danom u toku radnog vremena.

 

"Tuzlaprevoz" d.o.o. Tuzla

Nadzorni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: