Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Press Republika Srpska, 31.05.2013.

„METAL" a.d. Banja Luka

 

Postupajući po Rješenju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, br. 57 0 V 101963 13 Vod 21.02.2013. godine, koje je potvrđeno Rješenjem Višeg privrednog suda u Banja Luci br. 57 0 V 101963 13 Gž od 30.04.2013. godine,

 

SAZIVAM VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „METAL" A.D. BANJA LUKA

 

Koja će se održati, dana 17.06.2013. godine, sa početkom rada u 13 časova u sali restorana u upravnoj zgradi Društva, Pilanska ulica bb Banja Luka.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine Akcionara(Zapisničara,Komisije za glasanje i dva ovjerivača zapisnika),

2. Donošenje odluke o razrešenju predsjednika Skupštine Akcionara Metal a.d. Banja Luka,

3. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine Akcionara Metal a.d. Banja Luka,

4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane Skupštine Metal a.d. Banja Luka,

5. Donošenje odluke o razrešenju dužnosti članova Upravnog odbora, Metal a.d. Banja Luka,

6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora,Metal a.d. Banja Luka.

 

Ukoliko se zbog nedostatka kvaruma sjednica Skupštine ne održi, ponovna.sjednica se zakazuje za isti dan u 13 i 30 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

U slučaju ometanja održavanja skupštine u restoranu u Pilanskoj bb, Skupština će biti održana u isto vrijeme u maloj Sali hotela Palas u Banjaluci,ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 60

 

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje sa na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartije od vrijednosti sa stanjem na dan 07.06.2013.godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine). Pozivam sve akcionare da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

 

Saziv Skupštine se objavijuje u dnevnim listovima „Euro blic 'i ,,Pres RS " te na internet stranici Banjalučke berze i oglasnoj tabli društva.

 

ADVOKAT

Dragan Stupar,

po opunomoćenik po Rješenju Višeg privrednog suda

Banja Luka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: