Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje 6. redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

Izvor: EuroBlic, 31.05.2013.

VETERINARSKO-STOČARSKI CENTAR AD

Knjaza Miloša 21

Banja Luka

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu Odluke UO-a br. 122-13/13 od 29.05.2013. godine, a u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 29. Statuta VSC-a, Upravni odbor VSC-a ad

 

SAZIVA

 

6. redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara VSC-a ad Banja Luka koja će se održati dana 01.07.2013. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Veterinarsko-stočarskog centra

 

DNEVNI RED:

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara

a) izbor predsjednika

b) izbor komisije za glasanje

c) izbor zapisničara

d) izbor ovjerivača zapisnika

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

3. Razmatranje i usvajanje:

3.1. Izvještaja nezavisnog reaizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2012. godinu

3.2. Izvještaja o radu Upravnog odbora VSC-a ad za 2012. godinu

3.3. Izvještaja o poslovanju VSC-a ad za 2012. godinu

3.4. Finansijskih izeještaja VSC-a ad za 2012. godinu

3.5. Plana poslovanja za 2013. godinu

3.6. Poslovne politike za 2013. Godinu

3.7. Trogodišnji plan poslovanja VSC-a ad

4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju Finansijskih izvještaja za 2013. Godinu

6. Odluka o razrješenju privremenog Upravnog odbora VSC-a ad

7. Odluka o imenovanju Upravnog odbora VSC-a ad

8. Ostala pitanja

 

Pravo na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 21.06.2013. godine (10 dana prije održavanja Skupštine). Ako se skupština n održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupština će se održati 05.07.2013. godine sa početkom u 12.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Materijali za održavanje Skupštine mogu se dobiti u stručnoj službi Društva radnim danom od 08.00-14.00 časova

 

Upravni odbor

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: