Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XVIII Skupštine dioničkog Društva

Izvor: Oslobođenje, 01.06.2013.

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99,45/00, 2/02 i 29/03) i člana 60. Statuta Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, Nadzorni odbor je na 67. redovnoj sjednici 31.05.2013.godine, donio slijedeću

 

ODLUKU

kojom objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XVIII SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA „RUDARSKI INSTITUT" d.d. TUZLA

 

I. 

Skupština Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla saziva se za 25.6.2013. godine. (utorak) sa početkom u 11 sati. Skupština će se održati u sjedištu Društva u Ul. rudarska br. 72 (velika sala).

 

II.

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika.

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja poslovanja Društva Rudarski institut d.d. Tuzla, za period 1.1.2012 -31.12.2012. godine, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbor

3.  Donošenje odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2012. godinu.

4.  Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora, u skladu sa čl. 259 ZPD.

5.  Donošenje odluke o izboru neovisnog vanjskog revizora za 2013. godinu.

III. 

Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju u Skupštini

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju lica/dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra 30 d prije datuma održavanja Skupštine Dioničkog društva Rudarski institut d.d.Tuzla, lično ili putem punomoći.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, lica/dioničari iz prethc tačke mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Način davanja punomoći i način glasanja utvrđen je Zakonom i Statutom dioničkog društva Rudarski institut d.d.

3. Dioničar-punomoćnik koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju u radu Skupštine dioničkog društva Rudars institut d.d. Tuzla dužan je prijavu podnijeti najkasnije 2 dana prije održavanja Skupštine neposredno ili preporuC poštom Odboru za glasanje u slijedećem sastavu!

1. Maida Džambić - predsjednik (zamjenski član Emir Jašarević)

2.  Ivana Salković - član

3.  Sanja Salihović - član

radi učešća u radu i odlučivanju na Skupštini. Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca, a punomoćnici i punomoć. Prijave se podnose u sjedištu Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, Ul. Rudarska br. 72.

4. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave (koja se može dobiti u sjedištu Dn potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Odboru za glasanje sa dospijećem najkasnije 2 dai je određenog datuma za održavanje Skupštine Rudarski institut d.d. Tuzla, lično ili putem pošiljke.

5. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti tek izmjena i dopuna odluke, kao i način rješavanja određenih pitanja i njihovo uvrštavanje u dnevni red naredne Skuj prije objavljivanja, a najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine.

6. Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom od 8 do 15 > prethodnu najavu najmanje 3 dana na telefon: 035/282-406-.

7. Zapisničar Skupštine: Slavko Peričević, sekretar Društva.

Uvid se vršl u sjedištu Rudarskog instituta d.d Tuzla, u Ul. rudarska hr. 72 (Kancelarija sekretara Društva - Kancelarija br.17 ili kod predsjednika Odbora za glasnjeu velikoj Sali Uprave zgrade.

 

PRDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr.sc.Amira Olunović dipl.inž.maš.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: