Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XIV (četrnaeste) redovne Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 06.06.2013.

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine Dioničkog društva «Centralno grijanje» Tuzla broj: 01-5439-2013/XXIX-9, donijete na sjednici Nadzornog odbora održanoj 5.6.2013 godine, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i općim aktima Društva, Nadzomi odbor «Centralno grijanje» d.d. Tuzla objavljuje:

 

O B AVJEŠTENJE

o sazivanju XIV redovne Skupštine dioničara DD «CentraIno grijanje» Tuzla

 

Skupština dioničara DD «Centralno grijanje» Tuzla će se održati u prostorijama Društva, Ulica krečanska 1 27.6.2013. godine (četvrtak), sa početkom u 13 sati.

Za XIV redovnu Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći

 

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine

- Zapisničara i ovjerivača zapisnika

2.Verifikacija zapisnika sa trinaeste Skupštine DD "Centralno grijanje" Tuzla, održane 4.6.2012. godine;

3.Usvajanje izvještaja o poslovanju za 2012. godinu DD «Centralno grijanje» Tuzla sa izvje- štajem Odbor za reviziju i vanjskog revizora i odlukom o raspodjeli dobiti Društva;

4.Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora DD «Centralno grijanje» Tuzla za 2012. godinu;

5.Usvajanje Plana poslovanja DD «Centralno grijanje» Tuzla za 2013. godinu;

6.Usvajanje trogodišnjeg Plana poslovanja DD «Centralno grijanje» Tuzla za period 2013- 2015. godina.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjene i dopune dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva, najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu Društva, DD «Centralno grijanje» Tuzla, Krečanska 1.

Svaki dioničar ili njegov punomoćnik ima pravo u prostorijama dioničarskog društva, u Ulici krečanska br. 1, izvršiti uvid u sve isprave i prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine svakim radnim danom od 10 do 14 sati, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U slučaju da dioničara zastupa punomoćnik, isti mora imati punomoć potpisanu od dioničara koji punomoć daje i ovjerenu u skladu sa zakonom.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

DD «CENTRALNO GRUANJE» TUZLA

mr. sc. Senad Arslanagić, dipl. ecc.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: