Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 11.06.2013.
Na osnovu člana 41. Statuta Akcionarskog društva "Veterinarska stanica'' Srbac, Upravni odbor saziva REDOVNU GODIŠNJU
 
 
SKUPŠTINU AKCIONARA
 
Koja će se održati 12.7.2013. godine, sa početkom u 14 časova u prostorijama Veterinarske stanice u Srpcu, ulica Danka Mitrova bb.
 
Za sjednicu se predlaže sljedeći
 
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela i ugvrđivanje kvoruma.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje Revizorskog izvještaja za 2012. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju AD Veterinarska stanica Srbac za 2012. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja AD Veterinarska stanica Srbac za 2012.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2012. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2013. god.
8. Razmatranje i usvajanje Oiluke o pokriću gubitka Društva za 2012. god.
9. Donošenje Oaluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2013. god.
10. Donošenje odluke o prodaji nekretnina
11. Donošenje odluke o otpisu zastarjelih potraživanja
12. Donošenje odluke o rashodu osnovnih sredstava po popisnoj listi za 2012. god.
13. Ostala pitanja
 
Ako se X redovna Skupština akcionara ne održi zbog nepostojanja kvoruma ponovljena Skupština će se održati 12.7.2013. god. sa početkom u 14 časova sa istim predloženim dnevnim redom na istoj adresi.
 
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, što je: 2.7.2013. god.
 
UPRAVNI ODBOR
PREDSJEDNIK
 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: