Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje četrnaeste (XIV) redovne godišnje Skupštine akcionara

Izvor: Press Republika Srpska, 13.06.2013.

Preduzeće za izgradnju, održavanje i zaštitu

puteva "PRIJEDORPUTEVI" a.d.

PRIJEDOR

 

Broj: 01-345-979/13

Datum: 11.06.2013. godine

 

Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima (SI. glasnik RS br. 127/08,58/09 i 100/11), člana 4! Statua ..Pnjedorputevi" a.d. Prijedor, te člana 9., 15. i 16. Poslovnika o radu Skupštine Preduzeća za izgrad- n; . održavanje i zaštitu puteva "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je donio sljedeću

 

ODLUKU

O sazivanju četrnaeste (XIV) redovne godišnje Skupštine akcionara „Pnjedorputevi" a.d. Prijedor, koja će se održati dana 15.07.2013. godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova u Upravnoj zgradi Društva u Prijedoru, ulica „27. Juna" br. 17.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara

2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za brojanje glasova

3. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne XIII redovne Skupštine Društva održane 25.06.2012. godine

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2012. godinu

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu

7. Razmatranje i usvajanje Finansiskog izvještaja Društva za 2012. godinu

8. Donošenje Odluke o pokriću poslovnog gubitka za 2012. godinu na osnovu prijedloga Upravnog odbora Društva

9. Donošenje odluke o raziješenju dužnosti članova Upravnog odbora

10. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora

11. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva i davanje ovlaštenja Upravnom odboru za utvrđivanje prečišnjenog teksta Statuta

12. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2013. godinu

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu Izvještaja

Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, a to je 05.07.2013, godine.

U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ista će se održati istog dana 15.07.2013. godine (ponedjeljak) u 12,00 časova, na istom mjestu i sa istim dne­vnim redom. Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i mate­rijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.

 

UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: