Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje 13. Skupštine

Izvor: Dnevni list, 20.06.2013.

"Zvečevo-Lasta" d.d.

Tvornica keksa  i vafla Čapljina

Nadzorni odbor

Broj: 7/13

Datum: 18.06.2013. g.

 

Temeljem članka 241. i 242. Zakona o gospodarskim društvima (Sl. novine F BiH broj 23/99,45/00,2/02,29/03) i članka 25. Statuta Društva „Zvečevo-Lasta" d.d., Nadzorni odbor je na sjednici održanoj IE.06.2013. godine donio:

ODLUKU

o sazivanju 13. Skupštine „Zvečevo-Lasta" d.d. Čapijina

I             

Skupština društva održati će se 12.07.2013. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva. Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

a) Predsjedavatelja Skupštine

b) Odbora za glasovanje

c) Zapisničara

d) Dva ovjerivača Zapisnika

2. Usvajanje zapisnika sa pete skupštine Društva;

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

II            

Odluku o održavanju Skupštine Društva objaviti u jednim dnevnim novinama koje se izdaju na području F BiH dostupnim javnosti izvjesiti na oglasnoj ploči Društva.

III           

Skupštini društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili pismeno u Upravu Društva za glasovanje najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.

IV          

Za izvršenje odluke zadužuje se uprava Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik

Marko Alvir dipl. ing. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: