Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje IX redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 29.06.2013.

JAVNO PREDUZECE

"KOMRAD" a.d. ROGATICA

Ul. Ravnogorska bb, 73 220 Rogatica

 

Broj: NO-06-276/13                                                                                                              

Datum: 24.06.2013. god.

 

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl.glasnik RS" broj: 75/04 i 78/11), čina 267 Zakona o privrednim društvima ("SI. glasnik RS" broj: 127/08; 58/09;100/ll) i člana 61 Statuta IP "Komrad" a.d. Rogatica, Nadzorni odbor na sjednici od 24.06.2013 godine, donio je

 

ODLUKU

o sazivanju IX redovne sjednice Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica

 

I                     

Na osnovu ove odluke saziva se deveta redovna sjednica Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica, koja će se održati dana 05.08.2013. godine (ponedeljak), s početkom u 10.00 časova, u prostorijama preduzeća, Ul. Dobrovoqačka bb Rogatica.

 

II                   

Za devetu redovnu sjednicu Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica, predlaže se sljedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),

2. Izvještaj komisije za glasavve,

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica, održane 15.02.2013. godine,

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2012. godinu,

5. Razmatravve i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora JP "Komrad" a.d. Rogatica za 2012. godinu,

6. Razmatranje i usvajanje:

a) Izvještaja o poslovanju JP "Komrad" a.d. Rogatica za period 01.01. do 31.12.2012. godine,

b) Finansijskog izvještaja JP "Komrad" a.d. Rogatica za period 01.01. do 31.12.2012. godine,

c) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu,

7. Razmatranje i usvajanje trogodišvveg plana poslovanja JP "Komrad" a.d. Rogatica za period 2013-2015. godine,

8. Razmatranje i usvajanje plana poslovavva JP "Komrad" a.d. Rogatica za 2013. godinu,

9. Donošenje odluke o raziješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "Komrad" a.d. Rogatica, ispred kapitala opštine Rogatica,

10. Donošenje odluke o imenovanju dva člana Nadzornog odbora JP "Komrad" a.d. Rogatica ispred kapitala opštine Rogatica.

 

III                 

U slučaju da se deveta redovna sjednica Skupštine akcionara JP "Komrad" a.d. Rogatica ne održi 05.08.2013. godine, ponovqena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 12.08.2013. godine (ponedeqak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu preduzeća Ul. Dobrovoqačka bb.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stavvem na dan 26.07.2013. godine.

U radu Skupštine akcionari mogu učestvovati lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa zakonom i Statutom preduzeća. Punomoć za zastupawe mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili od ovlašćenog lica u preduzeću.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandra Kovačević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: