Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje osamnaeste Skupštine društva

Izvor: Dnevni Avaz, 02.07.2013.

FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. SARAJEVO

 

Na osnovu Clana 211,242 i 245 Zakona o privrednim društvima [Sl.novine F BiH broj 83/99,45/00,2/02,6/02,29/03 68/05,91/071 84/08) te odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine društva Fabrrke duhana Sarajevo d.d., objavljuje se slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU OSAMNAESTE SKUPŠTINE  DRUŠTVA

FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se osamnaesta Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 22. jula 2013. g. (ponedjeljak).

Skupština će se održati u Sarajevu u prostorijama Fabrike duhana Sarajevo d.d, Pofalićka broj 5, Sarajevo.

Skupština počinje sa radom u 10,00 sati.

 

I Dnevni red za Skupštinu Društva:

1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Fabrike duhana Sarajevo d.d. za 2012. g. sa izvještajem nezavisnog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora

3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti

4. Donošenje odluke o isplati dividende

5. Usvajanje Plana poslovanja Fabrike duhana Sarajevo d.d. za 2013. g

6. Izbor vanjskog revizora

7. Donošenje odluke o formiranju supsidijarnog društva za upravljanje hotelom u Srebrenici i odobravanje Statuta supsidijarnog društva

8. Donošenje odluke o dokapitalizaclji supsidijarnog društva FDS d.o.o. Beograd

9. Razrješenje članova Nadzornog odbora FDS d.d. zbog isteka mandata

10. Razrješenje članova Odbora za reviziju FDS d.d. zbog isteka mandata

11. Imenovanje članova Nadzornog odbora FDS d.d.

12. Imenovanje članova Odbora za reviziju FOS d.d.

13. Usvajanje osnovnih elemenata za zaključenje ugovora o obavljanju dužnosti sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Petrović Gordana, Muzika Sandra i Raščić Miralem. Zapisničar na Skupštini je sekretar Društva.

 

II Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka

Dioničar, punomoćnik dioničara ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo plsmeno predložiti izmjenu dnevnog reda i / ili pripremljenih prijedloga odluka za Skupštinu, a u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

III Način postupka prijave za učešće, davanje punomoći i utvrdivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini

U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati svi dioničari društva u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane punomoći, potpisane od strane davaoca i primaoca punomoći. Oioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporućenom poštom na adresu: Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Pofalićka br. 5, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se podnosi u pisanom obliku, sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan na gore navedenoj adresi, u prostoriji određenoj za prijem prijava, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (llčna karta ili pasošj podnosioca prijave.

Podnosiocu uredne prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštinl, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan istu potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju, predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Glasanje će sevršiti putem glasačkih listića, koji će biti dati u materijalu za svakog prijavljenog dioničara ill punomoćnika.

 

IV Uvid u materijale za Skupštinu

Od prvog narednog dana po objavljivanju ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu.

Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Pofalićka 5 kod sekretara Društva.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Kemal Bektešević, dipl.ing. s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: