Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 03.07.2013.

"KRAJINA BORAC" AD

BANJA LUKA

 

Na osnovu čiana 47 Statuta Društva Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 02.07.2013. godine donio je sljedeću

 

ODLUKU

o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara

 

Sjednica Skupštine će biti održana dana 22.07.2013. godine s poćetkom u 14 časova u prostorijama "MILAK" d.o.o. u Banjaluci, Ul. Miloša Obilića br. 23.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

Dnevni red

 

1. Izbor predsjednika Skupštine

2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara

3. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine

4. Donošenje obluke o povećanju osnovnog kapitala

5. Donošenje odluke o petoj emisiji akcija

6. Donošenje odluke o usvajanju izmjene Statuta Društva

7. Razno

 

Ukoliko sjednica ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će biti održana istog dana, na istom mjestu s počet-kom u 15 časova. Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari i njihovi predstavnici koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka sa danom 12.07.2013. godine.

 

Svi materijali za zasjedanje Skupštine kao i Prijedlog statuta mogu se podići u prostorijama Društva, Ul. Potkozarje bb, Banjaluka. Obavještavamo akcionare da u skladu s članom 435 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09. i 100/11) mogu koristiti pravo nesaglasnog akcionara, uvažavajući objavljivanje oglasa o sazivu Skupštine akcionara do održavanje sjednice Skupštine.

 

Banjaluka, 02.07.2013. godine  

Predsjednik Upravnog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: