Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 06.07.2013.

Na osnovu člana 244. Zakona o privrednim društvima ("SI. novine FBiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,68/05,91/07, 84/08, 78/09 i 63/10), te članova 93. i 122. Statuta "AMOS" d.d. Tuzla, Nadzorni odbor daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju SkupStine „AMOS" d.d. Tuzla

 

Saziva se skupština "AMOS" d.d. Tuzla, koja će se održati u prostorijama Društva u Tuzli, Kojšino br. 27, 26. 7. 2013. godine sa početkom u 12 sati.

 

Za Skupštinu se utvrđuje sljedeći dnevni red

 

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara-ovjerivača zapisnika;

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 2012. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, Nazdomog odbora i Odbora za reviziju;

3. Razmatranje i usvajanje akcionog plana restrukturiranja i sanacije "AMOS" d.d. Tuzla;

4. Donošenje odluke o načinu izbora vanjskog revizora za 2013. godinu.

 

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva u Tuzli, Kojšino 27, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda.

 

Uvid u materijale počev od dana objavljivanja Skupštine dioničar može izvršiti u prostorijama Društva radnim danom od 8 do 15 sati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: