Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje četrnaeste (XIV) redovne godišnje Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 19.07.2014.

Livnica sivog i obojenog liva "LIVNICA" a.d. Ljubija - Prijedor

Broj: 01-19/14

Datum: 16.7.2014. godine

Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj: 127/08, 58/09 i 100/11), odnosno člana 34. stav 2. Statuta "LIVNICA" a.d. Ljubija i Odluke broj: 01-19-8/14 od 15.7.2014. godine, Upravni odbor Društva

SAZIVA

ČETRNAESTU (XIV) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Livnice sivog i obojenog liva "LIVNICA" a.d. Ljubija koja će se održati dana 21.8.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u prostorijama "Prijedorputevi" a.d. Prijedor, ulica 27. juna br. 17.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara

2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)

3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje

4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XIII redovne Skupštine akcionara Društva održane 12.8.2013. godine

5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2013. godinu

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2013. godinu

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu

9. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Društva za 2013. godinu

10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2014. godinu

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 11.8.2014. godine.

U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena skupština će se održati istog dana u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.

UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: