Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje V Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 21.07.2014.

OPĆINA VISOKO

predstavnik Općine u Skupštini Društva

JP„Veterinarska stanica" d.o.o. VISOKO

Datum: 18.7.2014. godine

 

Na osnovu člana 344. Zakona o privrednim društvima (SL novine FBiH", br. 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03, 68/05, 84/08,88/08, 7/09 i 63/10), člana 6. Zakona o javnim preduzećima u FBiH ("Sl. novine FBiH br. 8/05 i 81/08), člana 24. Statuta JP "Veterinarska stanica Visoko" d.o.o. Visoko, te Zaključka Općinskog vijeća broj: 01/1-02-301/14. od 25.6.2014. godine, predstavnik Općine u Skupštini JP "Veterinarska stanica Visoko" d.o.o. Visoko objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju V Skupštine JP "Veterinarska stanica Visoko" d.o.o. Visoko

I - Skupština JP "Veterinarska stanica Visoko" d.o.o. Visoko saziva se za 5.8.2014. godine sa početkom u 15 sati u prostorijama JP "Veterinarska stanica Visoko" d.o.o. Visoko, ulica Musala br. 25 Visoko.

II - Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Predsjednika Skupštine

b) Dva ovjerivača zapisnika

2. Donošenje odluke o finansijskom poslovanju za 2013. godinu, izvještaju o radu za 2013. godinu, izvještaju Nadzornog odbora za 2013. godinu i izvještaju o radu Skupštine za 2013. godinu.

3. Donošenje odluke o planu rada za 2014.godinu i odluke o revizijskom izvještaju za 2013. godinu.

III - Član ili članovi čiji udjeli čine najmanje desetinu osnovnog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu dnevnog reda dostavljanjem obrazloženog materijala upravi Društva u roku od osam dana od dana prijema poziva za Skupštinu, odnosno objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

IV - Skupština može odlučivati ako sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika članovi čiji udjeli čine polovinu osnovnog kapitala Društva.

 

PREDSTAVNIK

Općine u Skupštini JP "Veterinarska stanica Visoko" d.o.o.

Edina Ferizović 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: