Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 01.08.2014.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I REMONT

"TEHNIČKI REMONT" AD BRATUNAC

 - Nadzorni odbor –

 

Na osnovu članova 268, 272. i člana 275. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br: 127/08,57/09 i 100/11), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 75/04 i 78/11) i Odluke Nadzornog odbora broj 706-1/14 od 29.07.2014. godine, Nadzorni odbor AD "TEHNIČKI REMONT" Bratunac, objavljuje

 

POZIV

za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "TEHNIČKI REMONT" A.D. Bratunac u 2014. Godini

 

Sjednica Skupštine će se održati 18.08.2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 11.00 časova, u poslovnoj zgradi u sjedištu Društva, u Bratuncu, Ulica Podgradačka bb, Sala za sjednice.

Skupština se saziva na osnovu odluke Nadzornog odbora, a zbog promjene strukture vlasništva, te ukazane potrebe za izmjenu osnivačkog akta - Statuta, usklađivanjem poslovanja, upravljanja i pravnog statusa Društva sa Zakonom o privrednim društvima.

 

I

Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela:

a) Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

b) Izbor komisije za glasanje,

c) Izbor zapisničara,

d) Izbor dva ovjerivača zapisnika;

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanje kvoruma;

3. Razmatranje i usvajanje Statuta akcioanarskog društva "TEHNIČKI REMONT" a.d. Bratunac;

4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara;

5. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;

6. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;

7. Razno.

 

II

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine imaju svi akcionari, kao i punomoćnici akcionara na osnovu ovjerene pismene punomoći, a koji su upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti, odnosno Knjizi akcionara na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine.

Akcionari mogu u Pravnoj službi Društva u sjedištu u Bratuncu, Ulica Podgradačka bb, dobiti kopije radnih materijala za sjednicu Skupštine, kao i prijedlog Statuta AD "TEHNIČKI REMONT", svakim radnim danom, u periodu od 08.00 do 15.00 časova.

 

III

U slučaju da se sjednica Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati naredni dan, 19.08.2014. godine (utorak), na istom mjestu, u isto vrijeme, sa istim dnevnim redom.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milan Jevtić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: