Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(obavještenje o prijedlozima dioničara) Sazivanje XX (dvadesete) Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 14.08.2014.

ŠIB-AR INVEST Sarajevo

 

Na osnovu članova 242. i 243. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 23/99.45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), odredbi Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Sl. n. FBiH broj 19/10) i članova 35. i 38. Statuta Društva za upravljanje fondovima "ŠIB-AR INVEST" d.d. Sarajevo (Br. 1-527/11 od 18.10.2011. g.), Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o prijedlozima dioničara

Povodom obavještenja o sazivanju XX Skupštine DUF-a "ŠIB-AR INVEST" d.d. Sarajevo, Prehrana-promet d.d. Tuzla, kao dioničar sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, u zakonskom roku je dostavio slijedeće prijedloge:

1. Prijedlog za izmjenu i dopunu Odluke o raspodjeli akumulirane dobiti u 2013. godini i isplati dividende;

2. Prijedlog za dopunu Dnevnog reda uvrštavanjem tačke 7. koja glasi: Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora, pojedinačno;

3. Prijedlog za dopunu Dnevnog reda uvrštavanjem tačke 8. koja glasi: Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora, pojedinačno;

4. Prijedlog za dopunu Dnevnog reda uvrštavanjem tačke 9. koja glasi: Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju, pojedinačno;

5. Prijedlog za dopunu Dnevnog reda uvrštavanjem tačke 10. koja glasi: Donošenje odluke o izboru Odbora za reviziju, pojedinačno;

 

Predsjednik Nadzornog odbora Društva  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: