Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje 18. redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 16.08.2014.

Na osnovu čl. 267. i 272. u vezi sa čl. 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", brojevi 127/08, 58/09/ i 100/11) i čl. 65. Statuta "Bonel" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: društvo) i odluke Upravnog odbora društva br. 05-135/14 od 11.8.2014. godine :

 

SAZIVA

 

18. redovnu sjednicu Skupštine akcionara društva, koja će biti održana 15.9.2014. godine s početkom u 12 časova u Banjaluci, Ulica Ive Lole Ribara broj 4.

 

Za sjednicu se predlaže sledeći:

 

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skušptine akcionara,

2. Imenovanje članova komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje i usvajanje dnevnog reda,

4. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2013. godinu,

6. Razmatranje izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2013. godinu,

7. Razmatranje i usvajanje:

7.1. finansijskih izvještaja društva za poslovnu 2013. godinu

7.2. izvještaja o poslovanju društva za poslovnu 2013. godinu,

8. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja društva za 2014. godinu,

9. Razmatranje i usvajanje odluke o uknjiženju poslovnog prostora u Šamcu,

10. Razmatranje i donošenje odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora društva br. 05-33/14 od 24.2.2014. godine,

11. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka društva iz 2013. godine,

12. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja društva za poslovnu 2014. godinu,

13. Razno.

 

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju zasjedanju Skupštine akcionara društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionar ostvaruje na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 11.8.2014. godine.

 

U slučaju da sjednica Skušptine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za 16.9.2014. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

 

Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima u sjedištu društva u Banjaluci, Ulica Ive Lole Ribara 4, svakim radnim danom od 8 č do 13 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skušptine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

 

Za sva pitanja u vezi s održavanjem sjednice Skupštine, akcionari i punomoćnici se mogu obratiti stručnoj službi društva na kontakt telefone 051/490-413 i 233-959.

 

UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: