Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje vanredne Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 25.08.2014.

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08,88/08,07/09,63/10 i 75/13) i člana 10. stav 2. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, te člana 26. Statuta DD "Napredak" Tešanj, u skladu sa odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Vanredne skupštine dioničara od 22.08.2014. godine Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE

DD „NAPREDAK" TEŠANJ

 

I Saziva se Vanredna skupština dioničara "Napredak" Fabrika konfekcije dioničko društvo Tešanj za 15.09.2014. godine sa početkom u 9 sati.

Skupština dioničara "Napredak" d.d. Tešanj će se održati u sjedištu društva, Raduša bb, Tešanj.

 

II Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu:

1. Mehičić Aida - predsjednik

2. Ibrahimkadić Melisa - član

3. Šišić Edina - član

Zapisnik će voditi sekretar društva Elvir Kruško, dipl. pravnik.

 

III Za Skupštinu se predlaže slijedeći,

 

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine

2. Donošenje odluke o izboru dva ovjerivača zapisnika Skupštine

3. Donošenje odluka o davanju sudužništva po sindiciranom kreditu

 

IV Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji je kod RVP FBiH bio evidentiran 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

Osim svakog poslovno-sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

Punomoć za zastupanje dioničara u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika.

Punomoć može sadržavati obavezujuća uputstva za punomoćnika, ako uputstva nije dobio, punomoćnik je dužan postupati sa razumnom prosudbom i u najboljem interesu dioničara-vlastodavca.

 

Prijava uz koju se prilaže kopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan u sjedištu društva.

Po predaji prijave i kopije identifikacijskih dokumenata, a za punomoćnika i original uredne izjave punomoći potpisane od dioničara - vlastodavca i punomoćnika, Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost punomoći i identitet punomoćnika, potom dioničaru ili punomoćniku izdati potvrdu o prijavi koja je obavezna isprava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini po predloženom dnevnom redu.

Potvrda o prijavi se predaje Odboru za glasanje 30 minuta prije početka rada Skupštine.

Glasanje na Skupštini se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.

Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja koji se uz pisano obrazloženje podnosi Nadzornom odboru.

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine će biti dostupni na uvid svakom zainteresiranom dioničaru, punomoćniku u sjedištu društva.

 

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

DD »NAPREDAK- TESANJ

Rusmir Hrvić, dipl.oec

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: