Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje desete redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Press Republika Srpska, 03.09.2014.

JAVNO PREDUZEĆE „KOMUS" AKCIONARSKO DRUŠTVO GACKO

Broj: N .0.-284/14.

Datum: 21.08.2014. godine

 

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik Republike Srpske", br. 75/04,78/p), Nadzorni odbor J. P. „Komus" AD GACKO,

 

SAZIVA
10 (desetu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Javno preduzeće „Komus" akcionarsko društvo GACKO

Deseta redovna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 23.10.2014. godine u 10 časova (u četvrtak) u upravi preduzeća, ul. Solunskih dobrovoljaca, broj 56. Gacko.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa devete redovne sjednice Skupštine akcionara, javnog preduzeća „Komus" akcionarsko društvo Gacko;
2. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja Društva za 2014. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja Društva za 2013. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za period 24.09.2013. do 18.08.2014. godine
U slučaju da redovna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 30.10.2014. godine u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 časova u Pravnoj službi-uprava preduzeća u ul. Solunskih dobrovoljaca, br. 56. u Gacku.
Pozivaju se predstavnici: Opštine Gacko, Fonda za restituciju, Penzionog rezervnog fonda Republike Srpske i akcionari, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u preduzeću. Pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštini akcionara se ostvaruje na osnovu Izvještaja Centralnog registra na dan 31.10.2014. godine u skladu sa članom 26. Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske", broj 100/11).

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Koprivica Miodrag

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: