Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 10.09.2014.

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i ispravka br. 88/08), te člana 10. tačka 8. Statuta Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" Dioničkog društva iz Srebrenika i Odlu¬ke Nadzornog odbora br. 01-1544/14 od 9. 9. 2014. godine objavljuje se:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Skupštine dioničara

Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "Srebrenik"

Dioničkog društva iz Srebrenika

 

I

Skupština dioničara Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" Dioničkog društva iz Srebrenika održat će se 3. 10. 2014. godine (petak), u sali motela "Gradina" u Srebreniku, sa početkom u 15 h i 30 min.

 

II

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći:

 

Dnevnired:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara i dva dioničara ovjerivača zapisnika).

2. Donošenje odluke o poništenju odluka o utvrđivanju naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

3. Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju zbog isteka mandata,

4. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju.

 

III

Skupštini dioničara mogu prisustvovati dioničari ili njihovi punomoćnici koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, najkasnije u roku od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su upisani na listu dioničara kod Registra 30 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, te ovlašteni punomoćnici dioničara.

 

IV

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pra¬vo pisano predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

 

V

Dioničar ili njegov punomoćnik može ostvariti uvid u materijale pripremljene za Skupštinu di-oničara u upravi preduzeća u ulici 211. oslobodilačke brigade bb u Srebreniku.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Ferizović Senad s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: