Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 23.09.2014.

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br: 127/08, 58/09, 100/11), a u skladu sa članom 35. Statuta AD ''LASTA'', Fabrika bicikla i signalizacije Istočno Sarajevo

S A Z I V A

redovnu sjednicu Skupštine akcionara dana 30.10.2014. u 12 sati u sjedištu Društva, ulica Karađorđeva 19, Istočno Sarajevo.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Izbor: Predsjednika Skupštine
              Predsjednika Komisije za glasanje
              Zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2013. god.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2013. god.
5. Usvajanje i razmatranje Izvještaja o poslovanju za 2013. god.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti radi djelimičnog pokrića gubitka iz ranijih godina
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. god.
8. Izbor nezavisnog revizora
9. Razno.

Ponovljena sjednica održaće se u 13 sati na istom mjestu.

UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: