Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.06.2022. 10:13

Izvještaj o preuzimanju Akcionarskog društva Posavina a.d. Srbac

Izvor: Glas Srpske, 17.06.2022.

EUROBROKER a.d. Banja Luka 

 

U skladu sa članom 38. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 65/08, 92/09, 59/13 i 19/19), Slobodan Đukić, Sitneši bb, 78420 Srbac, BiH, posredstvom punomoćnika objavljuje

 

IZVJEŠTAJ O PREUZIMANJU

Akcionarskog društva "Posavina" a.d. Srbac, Danka Mitrova 2, 78420 Srbac, Bosna i Hercegovina

 

1. Slobodan Đukić, Sitneši bb, 78420 Srbac, BiH (u daljem tekstu: Ponudilac), objavio je dana 06.05.2022. godine u „Glasu Srpske" javnu ponudu za preuzimanje akcionarskog društva "Posavina" a.d. Srbac (u daljem tekstu: Emitent).

2. Nije bilo izmjena na ponudi objavljenoj na prethodno navedeni način. Ponuda je istekla dana 06.06.2022. godine.

3. Ponudilac je na dan objave Ponude bio vlasnik 1.028.829 akcija emitenta "Posavina" a.d. Srbac, koje su redovne (obične), pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 1.028.829 glasova u skupštini emitenta ili 29,695763% od ukupnog broja glasova,

Ponudilac je u postupku preuzimanja u skladu s Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-33-741-13-21G/22 od 16.02.2022. godine djelovao zajednički sa sljedećim licima: Manojlo Tatić s adresom prebivališta Donji Srđevići bb, Srbac, Mica Tatić s adresom prebivališta Donji Srđevići bb, Srbac i Dragica Tatić - Đukić s adresom prebivališta ll.novembra 1, Srbac.

Manojlo Tatić je na dan objave ponude bio vlasnik 12 akcija emitenta "Posavina" a.d. Srbac, koje su redovne (obične), pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 12 glasova u skupštini emitenta ili 0,0003463638% od ukupnog broja glasova. Mica Tatić je na dan objave bila vlasnica 1460 akcija emitenta "Posavina” a.d. Srbac, koje su redovne (obične), pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 1460 glasova u skupštini emitenta ili 0,0421409326% od ukupnog broja glasova. Dragica Tatić - Đukić na dan objave ponude nije posjedovala akcije emitenta „Posavina" a.d, Srbac.

U skladu sa potpisanim Sporazumom o raspodjeli deponovanih akcija, u postupku preuzimanja sve deponovane akcije su prenesene Ponudiocu, Slobodanu Đukiću.

4. U periodu trajanja ponude za preuzimanje deponovano je 1.616.991 akcija (46,6723%), koje je Ponudilac preuzeo i isplatio. Nije bilo akcija na kojima su bile sporne činjenice deponovanja, niti je bilo povlačenja deponovanih akcija.

5. Po okončanom postupku preuzimanja Ponudilac u svom vlasništvu ima 2.645.820 akcije, što predstavlja 2.645.820 glasa u skupštini Emitenta ili 76,3681% od ukupnog broja glasova. Lica koja djeluja zajednički s ponudiocem - Manojlo Tatić je vlasnik 12 akcija emitenta što predstavlja 12 glasova u skupštini emitenta ili 0,0003463638% od ukupnog broja glasova, Mica Tatić je vlasnica 1.460 akcija što predstavlja 1.460 glasova u skupštini emitenta ili 0,0421409326% od ukupnog broja glasova. Dragica Tatić - Đukić ne posjeduju akcije emitenta „Posavina" a.d. Srbac. U konačnici, lica koja zajednički djeluju imaju 2.647.292 akcija ili 76,4105% od ukupnog broja glasova.

 

Slobodan Đukić zastupan po „EUROBROKER" a.d. Banja Luka 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: