Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(dopuna) Sazivanje ponovljene Skupštine

Datum objave: 02.07.2015. 12:24 / Izvor: Dnevni list, 02.07.2015.

Na temelju članka 243. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine F BiH" br.23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,84/08,07/09 i 63/10) i članka 29. Statuta Fonda i pristiglih prijedloga na dnevni red skupštine, Nadzorni odbor ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar objavljuje slijedeću

 

OBAVIJEST

o utvrđivanju prijedloga dioničara po točki 5. dnevnog reda skupštine i o dopuni dnevnog

reda Ponovljene skupštine ZIF Herbos fond d.d. Mostar sazvane za 10.07.2015. godine

 

 

1. Na temelju pristiglih prijava za prijedloge odluka za Ponovljenu skupštinu Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar sazvane za 10.07.2015. godine od dioničara koji ima 5% i više dionica s pravom glasa, Nadzorni odbor je usvojio slijedeči prijedlog za skupštinu:

Točka 5. dnevnog reda skupštine Fonda Izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju fonda Prijedlog kandidata za članove Odbora za reviziju:

- Toma Zovko

- David Sopta

- Slaven Karlovič

 

2. Dnevni red sjednice ponovljene skupštine Fonda, zakazane za 10.07.2015.godine dopunjuje se sa točkom 7., 8., 9. i 10. kako glasi:

Točka 7. dnevnog reda

Usvajanje prijedloga ugovora s predsjednikom i članovima Odbora za reviziju Točka 8. dnevnog reda

Donošenje odluke o sporazumnom raskidanju ugovora o upravljanju između ZIF-a Herbos Fond d.d. Mostar i DUF-a KAPITAL INVEST d.o.o. Cazin Točka 9. dnevnog reda

Davanje ovlasti Nadzornom odboru ZIF-a Herbos Fond d.d. Mostar za poduzimanje svih aktivnosti vezano za sporazumni raskid ugovora o upravljanju, što uključuje utvrđivanje svih prava, obveza, načina i rokova za izmirenje obaveza i prestanka prava, kao i svih drugih elemenata ugovora o sporazumnom raskidu ugovora o upravljanju. -Točka lO.dnevnog reda

Donošenje odluke u svezi raspolaganja sredstava ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar od strane DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Cazin

Dioničari Fonda moči će se izjasniti po ovom pitanju na sjednici Ponovljene skupštine koja je sazvana za 10.07.2015.godine u prostorijama Fonda u Mostaru, Kneza Branimira 2. u 10.00 sati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: