Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 10:38

Javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira (7Y)

Izvor: Večernji List, 25.08.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA    

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE    

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA    

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

 


Broj: 08-11-5-5-1604-5/23

Sarajevo, 09.08.2023. godine


Na osnovu tačke 6. Odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 31/12) i tačke 3. Odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije jmiosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 24/23) Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, objavljuje:


JAVNI POZIV


za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

 


1.    Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju na aukciji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine.


2.    u skladu sa Odlukom o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 451/2023 od 30.03.2023. godine, („Službene novine Federacije BiH", broj: 24/23) i obavještenjem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo o privremenom simbolu obveznica, definisani su osnovni elementi emisije:

Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine; Opis emisije: emisija obveznica javnom ponudom

Planirani iznos emisije: 40.000.000,00 KM;

Broj obveznica: 40.000

Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM;

Privremeni simbol obveznice: FBH70235;

Datum aukcije: 26.09.2023;

Datum uplate po zaključenim transakcijama: 27.09.2023;

Datum dospijeća: 27.09.2030.;

Osnovni elementi aukcije:

Datum i vrijeme održavanja: 26.09.2O23. god, u 09:00 sati;

Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 09:00 do 10:00 sati;

Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tržištu; Vrsta cijene: stopa prinosa do dospijeća;

Kupon: utvrđuje se nakon završene aukcije; Metoda aukcije: format višestruke cijene; Isplata kamate: polugodišnje, od datuma poravnanja; Isplata glavnice: jednokratno na datum dospijeća;

Vrsta obveznice: obveznica sa fiksnim kuponom;

Valuta: konvertibilna marka (KM).

Cijena obveznica utvrđuje se na osnovu sljedeće formule:
 
DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma, E = broj dana u kuponskom periodu u koji ulazi datum poravnanja, N * broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate, A = broj dana od početka kuponskog perioda do datuma poravnanja.
•    vrijeme objave izvještaja o rezultatima aukcije: 26.09.2023. god, do is:oo sati;
•    Način objave izvještaja o rezultatima: internet stranica Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevske berze-burze
•    Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaključena transakcija izvrše uplatu na depozitni račun Ministarstva : 27.09.2023. god, do 10:00 sati;
•    Depozitni račun Ministarstva na koji se vrši uplata: 3386902249694731;
•    Banka depozitar; Uni Credit Bank d.d. Mostar
•    aercakt osobe: u Federalnom ministarstvu finansija-financija: Vedad Nezirić, tel: 033/253-476,
e-mail: vedad.neziric@fmf.gov.ba i na SASE: Ahmed Hodžić tel: 033/251-462, e-mail: ahmed.hodzic@sase.ba

 

MINISTAR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: