Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.10.2023. 09:18

Javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

Izvor: Oslobođenje, 06.10.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA

 FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

 

Broj: 08-11 -5-5-1604-7/23

Sarajevo, 25.09.2023. godine

 

 

Na osnovu tačke 6. Odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 31/12) i tačke 3. Odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 24/23) Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine

putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

 

1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju na aukciji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine.

 

2. U skladu sa Odlukom o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 449/2023 od 30.03.2023. godine, („Službene novine Federacije BiH", broj: 24/23) i obavještenjem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo o privremenom simbolu obveznica, definisani su osnovni elementi emisije:

• Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine;

• Opis emisije: emisija obveznica javnom ponudom

• Planirani iznos emisije: 50.000.000,00 KM;

• Broj obveznica: 50.000

• Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM;

• Privremeni simbol obveznice: FBH50238;

• Datum aukcije: 31.10.2023;

• Datum uplate po zaključenim transakcijama: 01.11.2023;

• Datum dospijeća: 01.11.2026.;

 

3. Osnovni elementi aukcije:

• Datum i vrijeme održavanja: 31.10.2023. god, u 09:00 sati;

• Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 09:00 do 10:00 sati;

• Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tržištu;

• Vrsta cijene: stopa prinosa do dospijeća;

• Kupon: utvrđuje se nakon završene aukcije;

• Metoda aukcije: format višestruke cijene;

• Isplata kamate: polugodišnje, od datuma poravnanja;

• Isplata glavnice: jednokratno na datum dospijeća;

• Vrsta obveznice: obveznica sa fiksnim kuponom;

• Valuta: konvertibilna marka (KM).

 

Cijena obveznica utvrđuje se na osnovu sljedeće formule

 

DSC = broj daha od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma,

E - broj dana u kuponskom periodu u koji ulazi datum poravnanja,

N - broj kupona plativih između datuma poravnanja i datuma isplate,

A = broj dana od početka kuponskog perioda do datuma poravnanja.

 

• Vrijeme objave izvještaja o rezultatima aukcije : 31.10.2023. god, do 15:00 sati;

• Način objave izvještaja o rezultatima: internet stranica Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija i Sarajevske berze-burze;

• Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaključena transakcija izvrše uplatu na depozitni račun Ministarstva : 01.11.2023. god, do 10:00 sati;

• Depozitni račun Ministarstva na koji se vrši uplata: 3386902249694731;

• Banka depozitar : Uni Credit Bank d.d. Mostar

• Kontakt osobe: u Federalnom ministarstvu finansija-financija: Vedad Nezirić, tel: 033/253-476, e-mail: vedad.neziric@fmf.gov.ba i na SASE: Ahmed Hodžić tel: 033/251-462, e-mail: ahmed.hodzic@sase.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: