Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.10.2023. 09:04

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje društva

Izvor: Dnevni Avaz, 12.10.2023.

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

 

IZVJEŠTAJ

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

1 - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

 

Puni i skraćeni naziv društva

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „Prof - Plus" dd Sarajevo

Adresa sjedišta društva

Zagrebačka 50, Sarajevo

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;

061 263 486

II - PODACI O DOGAĐAJU

 

Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08,109/12, 86/15 i 25/17)

□            reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica;

□            odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira;

□            sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa;

□            isplate fifiansijskih obaveza prema dioničarima;

□            odluka o sazivanju skupštine dioničara;

□            promjena revizora;

□            jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i

□            jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta;

E ostali bitni događaji

 

 

Datum nastanka događaja

09.10.2023. godine

Kratak opis i razlog događaja

Održana je 1. vanredna Skupština ZIF „Prof - Plus" dd Sarajevo, 09.10.2023.godine, na kojoj su usvojene sljedeće Odluke:

-              Odluka o pokretanju postupka izbora novog društva za upravljanje

-              odluka o nastavku rada ZIF" Prof - Plus" dd Sarajevo

-              Odluka o odobravanju osnovnih elemenata Ugovora sa članovima NO ZIF „Prof - Plus" dd Sarajevo

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i točnost informacija iz izvještaja

Dženita Alibegović, direktor Fonda

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo, 10.10.2023. godine.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: