Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine Društva

Izvor: Dnevni list, 16.05.2013.

 

CROATIA OSIGURANJE

d.d.

LJUBUŠKI

Na temelju članka 241. stavak 2., a u sukladnosti s člankom 269. stavak 1. točka 10. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine FBiH" 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 7/09), člankom 73. i člankom 94. točka 10. Statuta Croatia osiguranja d.d. Ljubuški, Nadzorni odborobjavljuje

 

OBAVIJEST

o sazivanju Skupštine Društva

 

Skupština Croatia osiguranja d.d. Ljubuški održat će se u petak, 7.6.2013. godine s početkom u 13,00 sati.

 

Skupština će se održati u sjedištu Društva, u Ulici Nikole Kordića bb u Ljubuškom.

 

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine

1.1. Izbor predsjednika Skupštine

1.2. Izborzapisničara

1.3. Izbor dva ovjerovitelja zapisnika

2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2012. godinu sa Izvješćem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Vanjskog revizora

3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2012. godinu i isplati dividende

4. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2013. godinu

Odbor za glasovanje imenovan je Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine.

 

UPUTE ZA DIONIČARE:

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar/punomoćnik dužan je, nakasnije 24 sata prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu za sudjelovanje na Skupštini.

Punomoć za sudjelovanje u radu Skupštine treba biti sukladna članku 250. Zakona o gospodarskim društvima, a dostavlja se najkasnije sat vremena prije održavanja Skupštine. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge za uvrštavanje u dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda, najkasnije osam dana od objavljivanja ove obavijesti.

Prijave, prijedlozi i punomoći dostavljaju se na adresu u sjedištu Društva - Ulica Nikole Kordića bb, 88320 Ljubuški.

Svi prijavljeni sudionici Skupštine dužni su se identificirati prije početka rada Skupštine kod Odbora za glasovanje.

 

Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Direkciji Društva, a do održavanja Skupštine. Ova Obavijest ujedno je i poziv dioničarima za Skupštinu Društva.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: