Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 16.05.2013.

 

Na osnovu člana 241 , 242. i 269. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor DD „Svjetlost-Sars" Sarajevo, na sjednici održanoj dana 10.05.2013.godine, donio je odluku o sazivanju Skupštine dioničara Društva i ovim putem objavjuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU

SKUPŠTINE DIONIČARA

DD „SVJETLOST-SARS" SARAJEVO

 

I Skupština dioničara DD „Svjetlost-Sars" Sarajevo održat će se u četvrtak, 06.06.2013. godine, u prostorijama poslovne zgrade „Svjetlost" u Sarajevu, na IV spratu, u Sarajevu, ul. Muhameda Kantardžića br. 3, sa početkom u 14,00 sati

 

II Za Skupštinu dioničara utvrđenje sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

2 Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2012.godinu, sa finansijskim izvještajem vanjskog revizora, izvještajem Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora.

3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti.

 

III Pravo prisustvovanja i odlučivanja na Skupštini imaju svi dioničari koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalaze 30 dana prije dana održavanja Skupštine i koji se prijave Odboru za glasanje najkasnije do početka rada Skupštine.

 

IV Ukoliko dioničara na Skupštini zastupa punomoćnik, isti mora imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika.

 

V Uvid u isprave i materijale za Skupštinu dioničara može se izvršiti u sjedištu Društva u Sarajevu, ul Muhameda Kantardžića br. 3, svaki radni dan u toku radnog vremena. Informacije na telefon: 033/442-634, fax 033/668-096.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: