Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje godišnje Skupštine akcionara

Izvor: EuroBlic, 19.05.2013.

 

Progres komunalno preduzeće a.d. Doboj

Ul.Karađorđeva br.10 Doboj

tel. 053/241-844

JIB: 400006070003

e-mail: progresdoboj@gmail.com 

 

Na temelju članka 267 stavak 2 Zakona o privrednim društvima i članka 48 stavak 1 točka 6 Statuta, Upravni odbor KP "Progres" AD Doboj, Odlukom br. 624-A/12

 


SAZIVA

 

Godišnju Skupštinu akcionara Komunalnog poduzeća "Progres" AD Doboj za dan 20.06.2013. godine (četvrtak) s početkom u 11.00 sati u restoranu Društva u ul.. Kralja Petra I.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma. 
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara. 
3. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu. 
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu. 
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2012. godinu. 
6. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2012. godinu. 
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2013. godinu. 
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru internog revizora i izboru revizorske kuće za reviziju financijskih izvještaja za 2013. godinu. 
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Upravnog odbora drušva za 2012. godinu.

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se u 12.00 sati isti dan, s istim dnevnim redom. 
Uvid u materijale se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 sati u Upravnoj zgradi KP "Progres "AD Doboj u ulici Karđorđevoj br. 10 u uredu pravne službe. 
Napomena: Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini, shodno članu 277 stav 1 Zakona o privrednim društvima imanju dioničari upisani u Knjigu dioničara izdanu od Centralnog registra HOV deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: