Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Press Republika Srpska, 21.05.2013.

 

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/8,58/09 i 100/11) i člana 50, 52. i 53- Statuta „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka- prečišćeni tekst, Nadzorni odbor, na petnaestoj sjednici, održanoj 17.05.2013. godine, donio je odluku broj: 672/13, na osnovu koje

 

SAZIVA

Šestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka

 

Šesta redovna sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održače se 26.06.2013. godine (srijeda), sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenoviča bb, Banja Luka, sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara

1.1. Izbor komisije za glasanje

1.2. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

1.3. Izbor zapisničara

1.4. Izbor dva ovjerivača Zapisnika

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Četvrte vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 26.12.2012. godine

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisne revizorske kuće o reviziji finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 20l2.godinu

4. Izvještaj Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka (o radu, računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava) za 20i2.godinu

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2012. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2012. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2012. godinu

8. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka u 2012. godini.

 

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 16.06.2013. godine.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično, mogu u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionara na skupštini akcionara („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 68/09), glasati putem punomoćnika, kao i glasati pisanim putem.

Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, ulica Veljka Mlađenoviča bb, Banja Luka, svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 26.06.2013. godine (srijeda) sa početkom u 14.00 časova, na mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

Sve dodatne informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon broj: 051/450-261.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: