Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XIII (redovne) sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Press Republika Srpska, 23.05.2013.

 

A.D. „Komunalac- Modriča"

Modriča

Broj: 02/1-05/13

Datum: 21.05.2013. godine

 

Na osnovu člana 27. Statuta A.D. „Komunalac -Modrica" Modrica, Upravni odbor ovog preduzeća na svojoj sjednici održanoj dana 21.05.20 B3. godine,

 

SAZIVA

 

XIII (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara A.D. „Komunalac- Modriča" koja će se održati 27.06.2013. godine u prostorijama ovog društvaa u Modrici, Trg Jovana Raškovića bb, sa početkom u 10 časova.                                 

Za sjednicu Skupštine se predlaže sledeći

dnevni red:

1. Izbor radnih tijela za XIII sjednicu Skupštine

2.  Razmatranje i usvajanje zapisnikaisa XII sjednice Skupštine

3.  Razmatranje i usvajanje:

-  Godišnjeg finansijskog izvještaja zi 2012. godinu

-  Godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu

-  Odluke o raspodjeli dobiti

-  Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2012. godinu

- Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012. godinu

4.  Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2013. godinu

5. Tekuća pitanja

 

U slučaju da se skupština akcionara ne održi u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovlje­na sjednica će se održati na istom mjestu za 7 (sedam) dana u 10,00 časova.

Akcionari mogu ostvariti uvid u materijale za sjednicu svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 časova u upravi društva u Modriči, Trg Jovana Raškovića bb.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Živko Lazić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: