Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 23.05.2013.

 

Upravni odbor,

Sana Elvis AD       

Svodna                                                                                                                         

Broj: 7.17.5

Dana: 22.05.2013.

Na osnovu ČL 267 i 272 Zakona o privrednim društvima fSL glasnik RS\ br. 127/08,58/09. 100/11) i člana 49 laćka 3 STATUTA Sana Elvis a.d. Svodna. Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 17.05.2013. godine donio je odluku kojom

 

SAZIVA

 

redovnu sjednicu Skupštine akcionara Sana Elvis a.d. Svodna koja će se održati 28.06.2013. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Sana Elvis a.d. Svodna

 

Za zasjedanje Skupštine se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika

a) zapisničara

b) ovjerivače zapisnika

c) komisije za glasanje

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara

3. Razmatranje i usvajanje

a) izvještaja nezavisnog revizora

b) finansijskog izvještaja

v) izvještaja o poslovanju

4.  Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora

5.  Donošenje odluke o raspodjeli dobiti

6.  Usvajanje plana rada za 2013. godinu

7.  Izbor nezavisnog revizora

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastup­nici, da prisustvuju zasjedanju Skupštine akcionara Druš­tva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili putem punomoćnika.

Skupština može odlučivati ako su joj prisutni ili pred­stavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnih glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opre­dijelili da glasaju pisanim putem. Ukoliko se sjednica Skupštine ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena za dan 28.06.2013. godine u 14 sati u prostorijama Društva.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Miloš Jančić, dipl. pravnik

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: