Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XV (petnaeste) redovne Skupštine akcionara

Izvor: Večernje novosti, 23.05.2013.

Termomontaža a.d. Banja Luka

Upravni odobor

 

Na osnovu čl. 267. Zakona o privrednim društvima i čl. 29. Statuta Termomontaže a.d. Banja Luka Upravni odbor

 

SAZIVA

XV (petnaestu) redovnu Skupštinu akcionara

 

Termomontaže a.d. Banja Luka koja će se održati 26.6.2013. god. sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva u Karađorđevoj ulici br. 2 Banja Luka, sa slijedećim

 

Dnevnim redom

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik

3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje

4. Usvjanje izvoda iz zapisnika sa XIV (četrnaeste) sjednice Skupštine akcionara

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavnisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2012. godinu

7. Razmatranje i usvajanje izjveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu

8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2012. god.

9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva u 2012. godini

10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju fin. izvještaja Društva za 2013. godinu

U slučaju nepostojanja kvoruma sjednica će se održati istog dana sa ps|četkom u 15 časova sa istim dnevnim redom.

 

Dokaz o zastupanju potrebno je dostaviti stručnoj službi Društva prije početka rada Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 16.6.2013. godine.

Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom od 9 do 15 sati u prostojimama Društva u Banja Luci, Karađorđeva broj 2.

 

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: