Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Tender ponuda za kupovinu dionica DC Kraševo d.d. Tešanj

Izvor: Oslobođenje, 24.05.2013.

 

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine Federacije BiH, broj 7/06) i Rješenja o odobrenju tender-ponude od Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, broj: 04/1 -19-99/13, od 21.5.2013. godine, INTER DOO TEŠANJ, g-din Ahmić Muharem i g-din Ahmić Šemso objavljuju

 

Tender-ponudu za kupovinu dionica

DC TEŠANJ Kraševo d.d.

 

Ponuditelji: INTER d.o.o. TEŠANJ

                     AHMIĆ MUHAREM

                     AHMIĆ ŠEMSO

 

Emitent: DC Tešanj Kraševo d.d, Kraševo bb, 74266 Tešanjka

Ukupan broj dionica emitenta: Temeljni kapital emitenta je podijeljen na 728.590 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 KM, oznaka DCTKR

Postojeći udjel ponuditelja u emitentu: Ponuditelji su vlasnici 265.372 dionice emitenta, što predstavlja 36.4227 % ukupno emitovanih dionica emitenta, i to kako slijedi:

- Inter d.o.o. Tešanj - 204.602 dionice = 28,0819 %

- Ahmić Muharem - 26.962 dionice = 3,7006 %

- Ahmić Šemso - 33.808 dionica = 4,6402 %

 

Dionice na koje se tender-ponuda odnosi: Tender-ponuda se odnosi na 463.218 redovnih dionica na ime, što predstavlja 63.5773 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 10,00 KM, koje u trenutku davanja tender-ponude nisu u vlasništvu ponuditelja.

Cijena: Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 2,37 KM, što predstavlja 23,70% od nominalne vrijednosti dionica.

Rok važenja tender-ponude: Rok važenja tender-ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja tender-ponude u novinama.

Plaćanje cijene: Ako su ispunjeni svi uslovi iz tender-ponude, dionice prijavljene u odgovoru na tender-ponudu koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja tender-ponude po cijeni navedenoj u tender-ponudi.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender-ponudu:  AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144

Telefon: +387 (0)33 76 67 26

Telefaks: +387 (0)33 76 67 25

E-mail: info@aw-broker.ba

Internet-adresa: www.aw-broker.ba

Radno vrijeme: 8.30-16

 

Mjesta u kojim se obavljaju poslovi prikupljanja odgovora na tender-ponudu: Sjedište društva AW Broker d.o.o:

Sarajevo, Džemala Bijedića br. 144, Tel: 033/766-726

Radno vrijeme: 8.30-16

 

Banka depozitar SPARKASSE BANK

Izvor finansiranja Vlastita sredstva

Svrha i ciljevi tender-ponude: Cilj ponovne tender-ponude je preuzimanje vlasništva nad kompanijom u 100% iznosu u dugom roku.

Podaci o pregovorima: Nije bilo pregovora u smislu člana 14. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Dostavljanje odgovora na tender-ponudu:  Dioničar koji želi prodati svoje dionice može u roku od 30 dana prihvatiti tender-ponudu neposredno - osobnim dolaskom u sjedište berzno-posredničke kuće AW Broker d.o.o. u Sarajevu i u gore navedenim poslovnim jedinicama ili posredno - preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije i punomoći za sklapanje ugovora o prodaji dionica.

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira: U skladu sa članom 24. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06). izjava o povlačenju dionica ponuđenih na tender-ponudi se može podnijeti samo u slučaju prihvata konkurentne tender-ponude i dostavlja se zajedno sa izjavom o prihvatanju konkurentne tender-ponude.

Dostupnost tender-ponude: Cjelokupna dokumentacija vezana uz tender-ponudu je dostupna u sjedištu berzno-posredničke kuće AW Broker d.o.o. u Sarajevu na gore navedenoj lokaciji.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: