Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje VII redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 25.05.2013.

 

PAMO-PROMET a.d. Modriča

Vojvode Setepe Stepanovića 22

MODRIČA

Datum, 23.05.2013.

 

Na osnovu člana 304 stav 1 tačka v) a u vezi s članom 272 stav 4 i 5 Zakona o privrednim društvima ("SI. glasnik RS" broj 127/08, 58/09. i 100/11) i člana 40 Statuta PAMO-PROMET

а.d. Upravni osbor upućuje

 

JAVNI POZIV

za VII redovnu sjednicu Skupštine akcionara PAMO-PROMET AD

 

Sjednica Skupštine će se održati 28.06.2013. s početkom u 10 časova u prostorijama restorana društvene ishrane preduzeća, Ul. vojvode Stepe Stepanoivća 22, Modriča.

DNEVNI RED

1 .Izbor radnih tijela:

- zapisničara

- dva ovjerivača zapisnika

- verifikacione komisije

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja verifikacione komisije

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VI redovne sjednice Skupštine

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2012. godinu

б. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga o raspodjeli dobiti

8. Donošenje odluke o izobru člana Upravnog odbora

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazno vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati istog dana na isotm mjestu u 14 časova.

Poziv na sjednicu Skupštine biće objavljen u dnevnim listoivma "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" najmanje 30 dana prije održavanja.

Pravo učešća i pravo glasa na zasjedanju Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadržati oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, na deseti dan (18.06.2013) prije dana održavanja sjednice Skupštine. Materijal za zasjedanje Skupštine akcionari s pravom glasa mogu preuzeti svakim radnim danom od 8 do 15 časova u kancelariji PAMO-PROMET-a a.d.

Predsjednik UO 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: