Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Izvođenje radova na vanrednom održavanju regionalnih cesta USK-a u 2013. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 42, 03.06.2013

JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 328-1-3-6-55/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 328-1-3-1-51/13
Datum objave obavještenja: 13.5.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
Kontakt osoba: Enver Vuković
Adresa: ulica Miroslava Krleže bb
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263598130006
Telefon: 037223451
Faks: 037226685
Elektronska pošta(e-mail):info@cesteusk.com
Internet adresa(web):www.cesteusk.com
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 19.6.2013.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 24.6.2013, vrijeme: 9:30.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 24.6.2013, vrijeme: 9:45,
mjesto: JU "Direkcija regionalnih cesta USK-a", ul. Miroslava
Krleže bb, Bihać..
Promijenjeni su podaci na sljedećim lotovima: 1,2,3
ISPRAVKA ANEKSA B ZA LOT BROJ 1
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.1. mijenja se i glasi: 93.000,00.
ISPRAVKA ANEKSA B ZA LOT BROJ 2
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.1. mijenja se i glasi: 88.600,00.
ISPRAVKA ANEKSA B ZA LOT BROJ 3
I.1. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.1. mijenja se i glasi: 82.400,00.
(M1-F-7716-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: