Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova zamjene armature i dijela cjevovoda fi200 mm za pražnjenje tlačnog cjevovoda HE Rama

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 307-1-1-3-515/13
Broj obavijesti o nabavi: 307-1-1-1-430/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Irena Planinić
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335719
Faks: 036335788
Elektronska pošta(e-mail):irena.planinic@ephzhb.ba
Internet adresa(web):www.ephzhb.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduzeće
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska
razina,Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Električna energija
I.3. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2 Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora:
Zamjena armature i dijela cjevovoda fi200 mm za pražnjenje
tlačnog cjevovoda HE Rama
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Zamjena armature i dijela cjevovoda fi200 mm za pražnjenje
tlačnog cjevovoda HE Rama
II.5 Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
28.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Proizvodnja električne energije- HE Rama
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
180 (stoosamdeset) dana
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 22.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-8172-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: