Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji traktorskih putova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO
"SREDNJOBOSANSKE ŠUME" /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO "ŠUME
SREDIŠNJE BOSNE" / ŠUMSKOPRIVREDNO
DRUŠTVO "SREDNJOBOSANSKE ŠUME" D.O.O.
DONJI VAKUF
DODATNA OBAVIJEST
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 457-7-3-4-49/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Šumskoprivredno društvo "Srednjobosanske šume" /
Šumskogospodarsko društvo "Šume Središnje Bosne" /
Šumskoprivredno društvo "Srednjobosanske šume" d.o.o. Donji
Vakuf
Kontakt osoba: Lejla Mujić-Hodžić
Adresa: Ul. 770. slavne brdske brigade b.b.
Poštanski broj: 70220
Općina/Grad: Donji Vakuf
IDB/JIB: 4236311640001
Telefon: 030270735
Faks: 030260730
Elektronska pošta(e-mail):sumesred.bosne@bih.net.ba
Internet adresa(web):http://www.sumesb.com.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.3.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Županijska
razina,Srednjobosanska županija/Županija Središnja Bosna
I.3.c. Djelatnost ugovornog tijela: Ostalo
I.4. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Radovi na izgradnji traktorskih putova
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Šumarija Kreševo; G.J. "Crna Rijeka Fojnička" odjel 41 odsjek
"02", iskop 451,60 m3
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum:17.6.2013 Vrijeme:12:00 Adresa i mjesto:Ulica 770.slavne
brdske brigade b.b.; 70220 Donji Vakuf
(M1-D-8253-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: