Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Izvođenje građevinsko-zanatskih radova: obloga sa zidova obdaništa, uređenje fasade i zamjena stolarije, zamjena hidrantskog voda, postavljanje platforme za invalide...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

BRČKO DISTRIKT BiH
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 257-1-3-6-832/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 257-1-3-1-303/12
Datum objave obavještenja: 25.6.2012.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miroslav Ristanović
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska pošta(e-mail):dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internet adresa(web):www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.2.a mijenja se i glasi: 12.
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 17.6.2013.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 17.6.2013, vrijeme: 13:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 17.6.2013, vrijeme: 13:15,
mjesto: Zgrada Vlade Brčko distrikta BiH, sala br.59..
Odjeljak V. mijenja se i glasi: Tenderska dokumentacija je
dostupna na www.nabavka.bdcentral.net od 24.09.2012. godine do
zakazanog termina otvaranja. Ispravka Obavještenja od
10.06.2013.godine odnosi se na izmjenu roka za dostavu ponuda,
izmjenu tačke 9.1. TD, korekciju predmjera radova za lot broj 2 i lot
broj 4 te brisanje lota broj 10 i aneksa broj 8 i 9 tenderske
dokumentacije. Ostali dijelovi tenderske dokumentacije ostaju
nepromijenjeni..
Briše se Aneks B za lot broj 10.
Ostali lotovi se renumeriraju.
(M1-F-8144-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: