Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji edukativnog centra u Driniću

Izvor: Nezavisne novine, 10.06.2013.
POZIV ZA PONUDE
 
Datum: 10.6.2013. godine
Broj donacije: GEF TF 091919
 
Naziv projekta: Zaštićena šumska i planinska područja - FMPAP
 
1. Republika Srpska, iz donacije GEF TF 091919 putem Svjetske banke, realizuje Projekat Zaštićena šumska i planinska područja -  FMPAP, te namjerava dijelom sredstava finansirati ugovor za "Izgradnja edukativnog centra u Driniću". Tenderski postupak je otvoren za sve kvalifikovane ponuđače iz svih zemalja, u svemu kako je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka pod IBRD zajmovima i IDA kreditima, maj 2004.
 
2. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Jedinica za upravljanje projektom FMPAP, poziva sve zainteresovane ponuđače, koji posjeduju liiencu za građenje objekata visokogradnje za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave, da dostave svoje zatvorene ponude za:
"Izgradnja edukativnog centra u Driniću"
 
3. Dokumentacija za ponudu može se preuzeti na adresi naznačenoj na kraju ovog oglasa. uz dokaz o prethodnoj uplati nepovrataog iznosa od 100,00 KM. za komplet dokumenata, izvršenoj na jedinstven račun trezora broj 562-099-00000-556-87, vrsta prihoda: 722511, opiština 002, budžetska organizacija 1956001, poziv na br. 9999999999, svrha doznake: uplata za tendersku dokumentaciju br. BA-FMPAP-TF-091919-NCB-033-W-09-RS. Zainteresovani ponuđači mogu dobitn dodatne informacije na istoj adresi.
 
4. Posjeta lokaciji radova neće biti organizovana.
 
5. Rok važenja ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda. Ukoliko ponuđač povuče ponude iz procesa vrednovanja, u periodu od isteka roka za predaju ponuda do isteka roka važenja ponude, biće isključen iz budućih projekata Ministarstva na godinu dana.
 
6. Rok za predaju ponuda je 24.06.2013. godine, do 12 časova na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
Jedinica za upravljanje projektom FMPAP 
Trg Republike Srpske 1 Zgrada Vlade. IV sprat, kancelarija 25
78000 Banjaluka
Telefon: +387 51 339 494
Ovlašteni predstavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju blagovremeno predatih ponuda koje će se izvršiti istog dana u 12 časova na naprijed navedenoj adresi, na petom spratu, u sali za sastanke.
 
Ministar
Srebrenka Golić
 
Ref. 15.05-960-16-104/13.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: