Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Izvođenje radova na rekonstrukciji hangara A i B za smještaj aerodromske opreme i sredstava

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 196-1-3-3-180/13
Broj obavještenja o nabavci: 196-1-3-1-152/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Međunarodni aerodromSarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Nenad Ćipović
Adresa: Kurta Schorka 36
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska pošta(e-mail):ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa(web):www.sarajevo-airport.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Djelatnosti zračne luke
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji hangara A i B za smještaj aerodromske
opreme i sredstava
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji hangara A i B za smještaj aerodromske
opreme i sredstava
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Definisana projektom i tenderskom dokumentacijom
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
600.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (airside - zona
ograničenog pristupa)
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
10 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a:
562.871,73 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a:
562.871,73 KM
(M1-C-8567-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: