Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji sportskog poligona u MZ Kerep

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

OPĆINA GRADAČAC
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 120-7-3-4-38/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Gradačac
Kontakt osoba: Adnan Begović
Adresa: H.K.Gradaščevića br.54
Poštanski broj: 76250
Opština/Grad: Gradačac
IDB/JIB: 4209156840000
Telefon: 035369750
Faks: 035369751
Elektronska pošta(e-mail):sefik.durakovic@gradacac.ba
Internet adresa(web):gradacac.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
GRADAČAC
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na izgradnji sportskog poligona u MZ Kerep,
općina Gradačac
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Općina Gradačac, H.K.Gradaščevića br.54, Šalter
sala Općine
(M1-D-8815-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: