Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih građevina ili njihovih dijelova kao i obavljanje drugih radova u postupku prinudnog izvršenja inspekcijskih rješenja za 2014, 2015 i 2016.godinu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

BRČKO DISTRIKT BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-860/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Zoran Šibalija
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska pošta(e mail):dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internet adresa(web):www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Brčko distrikt,Brčko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Demoliranje i rušenje zgrada; prebacivanje zemlje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2014,2015,2016
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 89.743,58
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na rušenju bespravnmo izgrađenih građevina
ili njihovih dijelova kao i obavljanje drugih radova u postupku
prinudnog izvršenja inspekcijskih rješenja za 2014, 2015 i 2016.g.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 16.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat.
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može podići u zgradi Vlade,
kancelarija 68 uz dokaz o uplati takse za otkup tenderske
dokumentacije od 10,oo KM.
Ž.R. 154-921-20034345-03 vrsta prihoda: 721-124
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Zoran Šibalija
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216006
Faks: 049216006
Elektronska pošta(e-mail):zoran.sibalija@bdcentral.net
Internet adresa(web):www.nabavka.bdcentral.net
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Zoran Šibalija
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216006
Faks: 049216006
Elektronska pošta(e-mail):zoran.sibalija@bdcentral.net
Internet adresa(web):www.nabavka.bdcentral.net
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Zoran Šibalija
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216006
Faks: 049216006
Elektronska pošta(e-mail):zoran.sibalija@bdcentral.net
Internet adresa(web):www.nabavka.bdcentral.net
(M1-A-9028-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: