Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sječi, izradi, izvozu i iznosu ŠDS, izgradnji premosnica, izgradnji i popravci traktorskih vlaka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-785/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Nenad Dušanić, dipl.inž.šum.
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska pošta(e mail):uprava@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica,
izgradnja i popravka traktorskih vlaka
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 19.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM + PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: ŠG "Borja" Teslić Svetog Save 93. 74270 Teslić
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u ŠG "Borja" Teslić,
uz prethodnu uplatu i priloženi dokaz o uplati 30,00 KM + PDV
na žiro račun 562-099-00003778-24 kod Razvojne banke
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Nenad Dušanić,dipl.inž.šum.
Adresa: Svetog Save 93
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Teslić
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 053430067
Faks: 053430273
Elektronska pošta(e-mail):borja@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Nenad Dušanić, dipl. inž.šum.
Adresa: Svetog Save 93
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Teslić
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 053430067
Faks: 053430273
Elektronska pošta(e-mail):borja@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Nenad Dušanić, dipl.inž.šum.
Adresa: Svetog Save 93
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Teslić
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 053430067
Faks: 053430273
Elektronska pošta(e-mail):borja@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, izgradnja premosnica,
izgradnja i popravka traktorskih vlaka
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
82.351,67 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 80,00 %
2. Dinamika i rok završetka,učešće: 10,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Borja" Teslić PJ "Donja Velika Usora" RJ"Blatnica"
V. Dodatne informacije
Vrijednost radova u ljetnoj sezoni 72.079,29
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa i izrada šds,izvoz i iznos šds, izgradnja
premosnica,izgradnja i popravka traktorskih vlaka
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
144.918,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 80,00 %
2. Dinamika i rok završetka,učešće: 10,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Borja" Teslić PJ "Gornja Velika Usora" RJ "Očauš"
V. Dodatne informacije
Vrijednost radova u ljetnoj sezoni 122.355,05 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds - slučajni užitci
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
12.283,10 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 80,00 %
2. Dinamika i rok završetka,učešće: 10,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Borja" Teslić PJ "Donja Velika Usora" RJ "Blatnica"
V. Dodatne informacije
Vrijednost radova u zimskoj sezoni 15.519,64 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds - slučajni užitci
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
12.316,36 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Regulisaće se ugovorom o izvođenju radova
IIIPodkriteriji
1. Ukupna cijena,učešće: 80,00 %
2. Dinamika i rok završetka,učešće: 10,00 %
3. Uslovi i način plaćanja,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG "Borja" Teslić PJ "Gornja Velika Usora" RJ "Krivaja"
V. Dodatne informacije
Vrijednost radova u zimskoj sezoni 16.091,42KM
(M1-A-9077-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: