Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji prostorije za smještaj automatske telefonske centrale Gornja Lipnica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

DIONIČKO DRUŠTVO "BH TELECOM"
SARAJEVO
REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 389-7-3-4-139/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo, Regionalna
direkcija Tuzla
Kontakt osoba: Za tehnička pitanja: Senada Husarić, tel.
035-278-255; Za ostalo: Melisa Kurbašić, tel. 035-277-166, Alma
Gulamović, tel. 035-251-633
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200211100048
Telefon: 035361000
Faks: 035251621
Internet adresa(web):www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija prostorije za smještaj automatske telefonske
centrale Gornja Lipnica
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija prostorije za smještaj automatske telefonske
centrale Gornja Lipnica, za potrebe BH Telecoma dd, Direkcija
Tuzla
Procijenjena vrijednost nabavke: do KM 35.000,00
Br. postupka 12.5-36-257/13
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja
Alije Izetbegovića br. 29, 75000 Tuzla, I Sprat, kancelarija 119
(Protokol)
Otvaranje ponuda je 9.7.2013. god. u 12:30 u Direkciji Tuzla, I
sprat, Velika Sala
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo
Kontakt osoba: Dragan Rička
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200211100048
Telefon: 035254321
Faks: 035274265
Elektronska pošta (e-mail):dragan.ricka@bhtelecom.ba
Internet adresa(web):www.bhtelecom.ba
(M1-D-9187-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: