Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Izvođenje radova na bušenju ugljena sa seizmičkim mjerenjima i izrada elaborata, utovar otpada rude u kamione i transport, Priprema ugljena, utovar u kamione sa prijevozom

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"BREZA" D.O.O. - BREZA
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 24-1-3-6-103/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 24-1-3-1-99/13
Datum objave obavještenja: 10.6.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo
Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza
Kontakt osoba: Nermin Frljak i Kenan Dinar
Adresa: Branilaca grada b.b.
Poštanski broj: 71370
Opština/Grad: Breza
IDB/JIB: 4218303300007
Telefon: 032781559
Faks: 032781559
Elektronska pošta(e-mail):javnenabavke@rmubreza.ba
Internet adresa(web):www.rmubreza.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak I.1 : Kontakt osoba mijenja se i glasi: Nermin Frljak,
Kenan Dinar.
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 26.7.2013.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 26.7.2013, vrijeme: 11:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 26.7.2013, vrijeme: 11:30,
mjesto: ZD RMU "Breza" d.o.o. Branilaca grada b.b., 71370
Breza-SALA ZA SASTANKE-.
(M1-F-9064-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: