Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji mostova na području Općine

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

OPĆINA NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-3-1-192/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Milić Jasmin
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492100
Faks: 033492381
Elektronska pošta: privredaŽnovosarajevo.ba
Internet adresa:novosarajevo@novosarajevo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija mostova na području Općine Novo Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija i opravka postojećih mostova na području Općine Novo
Sarajevo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
17.094,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Na području Općine Novo Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: U sali za vjenčanja, u prizemlju, u zgradi Općine Novo
Sarajevo, Ulica Zmaja od Bosne broj 55
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Plaćanje TD se može izvršiti preko računa broj:
3380002210023628 UniCredit Bank sa naznakom: vrsta prihoda:
722449; šifra općine: 079.
Tenderska dokumentacija se može pregledati i preuzeti u
kancelariji 117/I u zgradi Općine Novo Sarajevo. Tenderska
dokumentacija se može dostaviti poštom, nakon priložene
uplatnice. Zainteresovani dobavljači mogu izvršiti uvid u TD prije
otkupa.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Milić Jasmin
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492288
Faks: 033492365
Elektronska pošta: komunalnoŽnovosarajevo.ba
Internet adresa:novosarajevo@novosarajevo.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Fata Husejnović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492305
Faks: 033492194
Elektronska pošta: husejnovicfŽnovosarajevo.ba
Internet adresa:novosarajevo@novosarajevo.ba
(M1-A-9393-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: