Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na uređenju prilaznog puta do BS Sjenjak

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

DIONIČKO DRUŠTVO "BH TELECOM"
SARAJEVO
REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 389-7-3-4-140/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo, Regionalna
direkcija Tuzla
Kontakt osoba: Za tehničke uslove: Senada Husarić, tel.035/
278-255; Za ostalo: Melisa Kurbašić, tel. 035/277-166 i Alma
Gulamović, tel. 035-251-633
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200211100048
Telefon: 035361000
Faks: 035251621
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na uređenju prilaznog puta do BS Sjenjak
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka radova na uređenju prilaznog puta do BS Sjenjak, za
potrebe BH Telecoma dd Sarajevo, Direkcija Tuzla
Br. postupka: 12.2-36-260/13
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 17.7.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja
Alije Izetbegovića br. 29, 75000 Tuzla, I Sprat, kancelarija 119
(Protokol)
Otvaranje ponuda je 17.7.2013. god. u 12:30 u Direkciji Tuzla, I
sprat, Velika Sala
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Dragan Rička
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035254321
Faks: 035274265
Elektronska pošta: dragan.rickaŽbhtelecom.ba
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
(M1-B-9492-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: