Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalne ceste R404a, Bosanska Krupa-Arapuša-linja entiteta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-a"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 328-1-3-1-58/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
Kontakt osoba: Enver Vuković
Adresa: ulica Miroslava Krleže bb
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263598130006
Telefon: 037223451
Faks: 037226685
Elektronska pošta: infoŽcesteusk.com
Internet adresa:www.cesteusk.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstukcija i investiciono održavanje regionalne ceste R404a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nastavak radova rekonstrukcije regionalne ceste R404a, Bosanska
Krupa-Arapuša-linja entiteta, dužina dionice L=1.109 m
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
153.840,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Na regionalnoj cesti R404a
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2013.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 7.8.2013. Vrijeme: 9:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.8.2013. Vrijeme: 9:50
Mjesto: JU "Direkcija regionalnih cesta USK-a", ul. Miroslava
Krleže bb, Bihać.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju možete podići na adresi: ul. Miroslava
Krleže bb, 77000 Bihać, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00
sati ili se ista može dostaviti poštom isti dan po prijemu zahtjeva za
preuzimanje tenderske dokumentacije. Za podizanje tenderske
dokumentacije obavezno dostaviti kopiju uplatnice o uplaćenoj
naknadi za troškove tenderske dokumentacije u iznosu od 30,00
KM. Uplate se vrše na depozitni račun broj:1020220000055884,
vrsta prihoda:722565, općina:003.
(M1-A-9812-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: